Genom att använda denna webbsida accepterar du cookies.
Energiföretagen

EBR-e – din digitala tjänst där du får tillgång till samtliga EBR-publikationer.

EBR-e – din hjälp i vardagen!

Med EBR-e är det lätt för dig att hitta relevant information för dina yrkesmässiga utmaningar – på laptop, surfplatta och mobil. Den kraftfulla sökmotorn hjälper dig att söka bland 100-tals handböcker, informationshandlingar, konstruktioner, bygg- och elsäkerhetsanvisningar. Lycka till i ditt viktiga arbete i energibranschen. 

EBR-nyheter

Skogsbränder - samverkan mellan elnät och myndigheter IN073:20

IN073:20

Inom loppet av några år så har ett antal större skogs- och markbränder inträffat i Sverige och även utomlands. Bränderna har ställt stora krav på samhällets resurser och organisation.

Denna informationshandling syftar till att förbättra samverkan mellan elbranschen och den kommunala räddningstjänsten. Ytterligare ett syfte är att öka förståelsen för varandras förutsättningar och risker i samband med bränder intill elanläggningar.


Läs mer

Avstängningsanordningar

PB505:20

Denna utgåva har produktionsdata för stängsel, staket, trafiksignaler, farthinder och skyddsbarriärer gåtts igenom och uppdaterats för att möta de nu gällande kraven från Trafikverket. De nya koderna ska vara mer flexibla och bättre möta det behov som finns.

Läs mer

EBR Krav Maskinförare

KRAV 10:20

Från 1 juli 2017 gäller elsäkerhetslagen 2016:732 med tillhörande förordning och föreskrift. I lagen hanteras krav gällande den som utför elinstallationer. Elsäkerhetsverket är tillsynsmyndighet när det gäller de olika aktörernas skyldigheter enligt elsäkerhetslagen och tillhörande föreskrifter.

Läs mer

EBR Krav vid utbildning för ESA

KRAV 09:20

Dokumentet syftar till att tillgodose elbranschens behov på kompetens vid arbeten där det finns en elektrisk fara. De som deltar i arbete ska ha kunskap om riskerna samt hur dessa ska hanteras och om möjligt elimineras.

Läs mer

Projektering- och Beredningshandbok

B11:20

Projektering och beredningshandboken presenterar ett tänkt arbetsflöde, och viktiga punkter för olika roller att tänka på vid planering för det fysiska genomförandet. Dessa arbetsuppgifter kan utföras av samma person eller olika personer beroende på företagets organisation och upphandlingsform. Huvudinriktningen för handboken är lokalnät men den är i många delar tillämplig även för regionnät. I handboken har ett avsnitt som redovisar de tillstånd och rättigheter som kan förekomma i processen lagts till i denna upplaga.

Läs mer

Luftledningshandboken

K1:20

K1 Luftledningshandboken är en sammanställning av den samlade kunskapen som elnätsbranschen har i form av EBR publikationer. Handboken harmoniserar strukturellt och innehållsmässigt med gällande standard.

I denna handbok har branschens kunskaper och relevanta delar av gällande standarder sammanställts.

Läs mer

Montage och byte av kabelskåp

PB521:20

I denna utgåva har produktionsdata för att sätta och byta kabelskåp studerats om. De metoder som tillämpas vid kabelskåpsbyten har anpassats till ett modernt arbetssätt. Tidigare renoverades kabelskåp i stor utsträckning, nya överdelar placerades på befintliga fundament och nya skenor monterades in i befintliga skåp. Idag genomförs i stort sett uteslutande byten av hela kabelskåp.

Läs mer

Ändring under P2 i Lokalnätskatalogen

EBR-e har rättats så omfattningen speglar den tryckta Lokalnätskatalogen, rättningen berör inga av katalogens siffervärden.

Det som är ändrat är omfattningsbeskrivningen för P2 koderna 139-11-15 Kabelskåpsbyte och 157.11-15 Kabelskåp.

Till P1, P2 och P3

Läs mer

Fribe - Dimensioneringsprogram för luftledning

Fribe 2.0

Fribe 2.0 är ett webbaserat dimensioneringsprogram som dimensionerar alla förekommande trästolptyper i EBR K30, Friledning 24-52 kV belagd och obelagd ledare.

Programmet är harmoniserat med gällande standard SS-EN 50341 gällande beräkningsvärden.

Läs mer

Kostnadskatalog 2020, Regionnät 36-145 kV

KLG 2:20

Utöver en anpassning till 2020 års kostnadsnivå har följande förändringar gjorts i årets kostnadskatalog.

  • Alla koder rörande primärutrustning, 12-145 kV, utomhus och inomhus har setts över och uppdaterats med avseende på:
    - Kontrollkablage, längd och typ
    - Jordningsmaterial.
    - Ev. slackar och klämmor.
  • Ny kod för arbetsjordningskontakt har införts.
  • Ny kod för motormanöverdon frånskiljare införd.
  • Befintliga frånskiljarkoder är justerade till att endast avse handmanöverdon.
Läs mer

EBR-meddelanden

Ta del av de senaste nyhetsbreven.

Läs mer

Utbildningar och konferenser

Hitta aktuella utbildningar och konferenser.

Läs mer

Papperspublikationer

Beställ publikationer i pappersformat.

Läs mer

Kontaktpersoner

Christer Gruber

08-677 26 61

christer.gruber@energiforetagen.se

Kontakta Christer om frågor som rör stationer, nätstationer, kablar och kabelförläggning, jordning, jordningsteknik, underhållstekniska frågor och materielfrågor.

Peter Silverhjärta

08-677 26 95

peter.silverhjarta@energiforetagen.se

Kontakta Peter om frågor som rör ekonomi som t.ex. kostnadskatalogen.

Per-Olov Engman

08-677 26 41

per-olov.engman@energiforetagen.se

Kontakta Per-Olov om frågor som rör hälsa, miljö och säkerhet (HMS) samt ESA, Elsäkerhet.

Maria Nyström

forlag@energiforetagen.se

Kontakta Maria om frågor som rör tjänsten EBR-e, licenser, inloggning m.m.

Marie Hedlund

forlag@energiforetagen.se

Kontakta Marie om frågor som rör tjänsten EBR-e, licenser, inloggning m.m.